Vítejte

FM Consulting s.r.o. je společnost s mezinárodní působností, která se zabývá vzděláváním, poradenstvím, event managementem a vydáváním tiskovin a periodik. Mezi její klienty patří jak soukromá, tak i veřejná a nezisková sféra.

FM Consulting s.r.o. se dlouhodobě věnuje rozvoji lidských zdrojů, zejména s důrazem na problematiku celoživotního učení a podpory vzdělávání. Právě díky zkušenosti s projekty se sociální tématikou a tematikou ICT, stejně jako s projekty s mezinárodními přesahy je odbornost týmu FM Consulting na velmi vysoké úrovni.

Vzdělávání, jak jej neznáte

Tým FM Consulting s.r.o. je připraven poskytnout sofistikovaná řešení na míru v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.

Specializujeme se na inovativní formy vzdělávání za využití nejmodernějších metod, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

Reference

Od roku 2007 do roku 2011 se společnost FM Consulting, s.r.o. podílela na vzdělávacích projektech Magistrátu hlavního města Prahy a Centra sociálních služeb Praha, financovaných z prostředků EU. Tyto projekty byly zaměřené na vzdělávání pracovníků v sociálních službách a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání personálu v sociálních službách.

FM Consulting, s.r.o. se také podílí na administraci a zapojení hlavního města Prahy do mezinárodních vzdělávacích projektů – Active A.G.E., LAPS & RAPS II, Mphasis a v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska

Od roku 2011 je FM Consulting vedoucím partnerem projektu PLAS, podpořeného komunitárním programem Leonardo da Vinci, který má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti v zemích Evropské unie o nástrojích aktivního stárnutí a rozvoji potenciálu osob starších 54 let. Více informací o tomto projektu naleznete zde.

Od roku 2012 realizuje FM Consulting projekt Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ v Karlovarském kraji – více o projektu naleznete zde a od začátku roku 2014 projekt „Kurz inovací v cestovním ruchu ve Středočeském kraji“– více o projektu zde.