IO2: Training material

 

Finální verze IO2 byla zveřejněna na stránkách projektu 4E. Jedná se o interaktivní prezentace včetně testů určená pro cílovou skupinu školitelů, kteří mohou materiály využít ve vzdělávání dospělých v oblasti soft skills atd.

Tréninkový materiál si můžete stáhnout jak v české, tak i anglické verzi na webu projektu: http://4eproject.eu/2021/10/21/training-material-output-2-is-ready/