Meeting v Praze

13. – 16. dubna proběhlo v Praze již druhé setkání zástupců všech partnerských organizací projektu BELLE.

Na setkání se podrobně diskutovalo téma výukových modulů, tedy jednoho z výstupů projektu. Velká část byla také věnována nově vznikající webové stránce, na které budou ve finální fázi všechny moduly k dispozici. Partneři si definitivně stanovili cílovou skupinu, prodiskutovali všechny nejasnosti a stanovili data a další úkoly, které bude v následujícím období třeba splnit.

Další meeting všech partnerů proběhne v říjnu 2018 v Bulharsku.

 

Více o projektu a aktuální informace najdete na jeho Facebookové stránce.