4E

V dnešní moderní a rychle se rozvíjející společnosti XX. století se setkáváme se situací, kdy Evropa čelí zásadním demografickým změnám. V rámci klíčových témat strategie Evropa 2020 je tedy nezbytné se zabývat otázkami týkající se prodloužení produktivního profesního života, aktivního stáří či soudržnosti společnosti.

Inovativní projekt 4E přichází s možným řešením současné zásadní problematiky zvyšujícího se procenta nezaměstnaných pracovníků starších padesáti let, pro které je velmi obtížné se zorientovat a uplatnit na současném evropském pracovním trhu. Celá záležitost je doprovázena mnohými stereotypními předsudky o snižující se produktivnosti, neschopnosti adaptace na nejnovější technologie, jejímž následkem bývá v mnohých případech vynucené opuštění pracovní pozice a vyčlenění z  pracovního prostřední.

Projekt se zaměřuje na zdokonalení dovedností pracovníků starších padesáti let a především na nabytí nových digitálních znalostí důležitých pro budoucí potenciální zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení pracovních příležitostí a posílení pozice starších pracovníků na pracovním trhu.

Celý koncept spočívá ve vzájemné výměně zkušeností a dlouholeté praxe mezi soukromými a neziskovými organizacemi, které prostřednictvím vývoje nové metodiky a celého školícího modulu zpracují a zprostředkují klíčové požadavky či nároky, které vyžaduje aktuální evropská trh práce. Metodika bude ve své online verzi volně přístupná a bude přeložena do osmi evropských jazyků.

Hlavním partnerem projektu je švédská organizace SVEFI- Sverigefinskafolkhogskolan. Ostatní partneři projektu jsou FM Consulting s.r.o. (Česká republika), TENDER di Sdogati Claudio (Itálie), TREBAG szellemi tulajdon – es projektmened zser kft (Maďarsko), Método Estudios Consultores (Španělsko), Action Synergy SA (Řecko) a Vsl Ziniu Kodas (Litva).

Projekt 4E slouží jako nutné řešení aktuální situace, a zároveň jako prevence do budoucna. Sestavením nového vzdělávacího modulu zakládá stabilní platformu pro další organizace či vzdělávací centra, která by v tomto projektu pokračovaly, zvyšovaly by kompetence pracovníků starších padesáti let, měnily tak jejich vnímání na pracovním trhu, a tvořily inspiraci pro širokou společenskou vrstvu.