Kurz inovací v cestovním ruchu

Kurz inovací v cestovním ruchu ve Středočeském kraji

V současné době vysoké konkurence mají na trhu šanci jen firmy a jedinci, kteří své produkty a procesy inovují. Tento fakt jsme promítli do unikátního kurzu, který byl vyvinut v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU, rozpočtu ČR a schváleného Středočeským krajem. Kurz rozšiřuje vědomosti účastníků o současných trendech v cestovním ruchu, dává jim rozhled pro nacházení nových cest v podnikání a udává příklady úspěšně provedených inovací.

Kurz v sobě propojuje 3 roviny. Záleží jen na preferencích účastníka, kterými rovinami se chce v kurzu zabývat a které jsou mu z hlediska jeho profesního zaměření nejbližší.

1. rovinou je osvojení si teoretických znalostí. Účastník kurzu získá ucelený přehled o inovacích, jejich fázích, metodách a technikách pro jejich rozvoj, marketingu, marketingových trendech a nástrojích, procesech a postupech při tvorbě produktu a služby v cestovním ruchu. Dozví se čím je produkt nebo služba v cestovním ruchu specifická a jak vytvořit takový produkt a službu, které jsou vstřícné pro turistu, a to i takového turistu, který vyžaduje zvláštní péči nebo služby (zdravotně znevýhodnění, senioři, atp.). V neposlední řadě bude odhalena problematika zeleného cestovního ruchu.

Podrobněji zde.

2. rovinu představuje možnost praktického procvičení získaných informací na případových studiích. Pro každý blok budou připraveny případové studie, které v sobě budou obsahovat prvky inovací a na kterých si účastníci budou moci prakticky vyzkoušet získané znalosti. Účastníky zároveň lektor zapojí do řady aktivit jednotlivých bloků, ve kterých budou účastníci např. analyzovat vlastní produkty, diskutovat o různých produktech v kontextu, uvědomí si standardy služby v reálném produktu, trendy, naučí se komunikovat s určitými skupinami obyvatel a mnoho dalšího. Každý účastník semináře si „odnese“ konkrétní cíle a úkoly do své praxe.

3. rovinou je rozvoj osobnosti účastníka v lektorských dovednostech. Informace nabyté v kurzu budou jednotlivci využívat se své praxi sami, ale také je využijí při komunikaci se svým pracovním okolím a klienty. Účastníci získají informace o „ideálním“ profilu lektora, připraví se na konfliktní situace a naučí se prezentovat.

Obsah kurzu

Inovační techniky
Marketing a propagace produktu/ služeb v cestovním ruchu
Tvorba produktu/ služeb v cestovním ruchu
Jak vytvořit produkt/ službu vstřícnou pro turistu
Cestovní ruch přátelský k životnímu prostředí
Cestovní ruch a rovné příležitosti
Podrobný popis jednotlivých kapitol

Zájemci o kurz

Kurz je určen pro následující skupiny obyvatel:

Lektoři
Pracovníci vzdělávacích institucí
Účastníci dalšího vzdělávání (16-64 let)
V omezené míře (tzn. méně než 49% celkového počtu účastníků) absolventi škol, kteří jsou registrovaní na úřadech práce, sociální pracovníci, nezaměstnaní a ženy na mateřské dovolené.

Jedná se o 3 denní kurz pokrývající všechny výše zmíněné kapitoly plus 1 přezkušovací den.

Pokud máte zájem účastnit se Kurzu inovací v cestovním ruchu ve Středočeském kraji, neváhejte kontaktovat projektového manažera Jana Hrdinu na: jan.hrdina@fmconsulting.cz.

O projektu

Kurz inovací v cestovním ruchu ve Středočeském kraji reaguje na skutečnost, že kvalita a nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu zaostává v ČR za evropským průměrem.

Projekt reflektuje Dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji, jehož jednou z priorit je zvýšení účasti dospělých na dalším vzdělávání ve Středočeském kraji a tím pomoci růstu konkurenceschopnosti kraje.

Cíle projektu

Prvním bodem je rozšíření a obohacení dostupné nabídky dalšího vzdělávání pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí (mimo vzdělávací soustavu) a odborníky a praktiky v oboru cestovního ruchu. Dalším cílem je zprostředkování přístupu osobám působícím v cest. ruchu ke kvalitnímu dalšímu vzdělání, které je naučí nejnovějším trendům v oboru a ukáže jim, jak efektivně inovovat jejich produkty.

Výstupy projektu

Kurz inovací v cestovním ruchu (ucelený učební materiál)
Metodika (jakým způsobem učit inovace v cestovním ruchu)
E-learningový kurz (pro zájemce, kteří se z časových nebo kapacitních důvodů nemohou nebo nechtějí dostavit na prezenční kurz)

Registrace do e-learningu                              Vstup pro registrované uživatele

Metodika

Metodika a její přílohy ke stažení:

Metodika

Přílohy k metodice – pracovní listy

Územní omezení

Účastníci kurzu musí splňovat následující podmínky:

místo působení ve Středočeském kraji

nebo

trvalé bydliště na území Středočeského kraje

Další informace

Reg.č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0084
Realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Více o projektu

Tisková zpráva

Závěrečná tisková zpráva

Rozhovory a články s účastníky

Brožura 1

Brožura 2

Leták

…………………….

Zpět na seznam projektů

Bez n‡zvu-1