O nás

O společnosti

Společnost FM Consulting s.r.o. byla založena v roce 2007 a bezprostředně po svém vzniku se stala klíčovým dodavatelem vzdělávání a poradenství celé řadě klientů. Specializujeme se přitom na méně obvyklé služby na trhu, například na vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií za využití nejmodernějších technologií a výukových metod a na projekty zaměřené na přenos know-how a dobré praxe ve vzdělávání s mezinárodním přesahem.

Tým FM Consulting s.r.o.

Společnost FM Consulting si zakládá zejména na perfektní odborné přípravě svých zaměstnanců a spolupracovníků. Díky tomu má k dispozici silný tým vzdělaných a klientsky orientovaných spolupracovníků, kteří mají široké zkušenosti ze soukromé, veřejné i neziskové sféry.