Vítejte

FM Consulting s.r.o. je společnost s mezinárodní působností, která se zabývá vzděláváním, poradenstvím, event managementem a vydáváním tiskovin a periodik. Mezi její klienty patří jak soukromá, tak i veřejná a nezisková sféra.

FM Consulting s.r.o. se dlouhodobě věnuje rozvoji lidských zdrojů, zejména s důrazem na problematiku celoživotního učení a podpory vzdělávání. Právě díky zkušenosti s projekty se sociální tématikou a tematikou ICT, stejně jako s projekty s mezinárodními přesahy je odbornost týmu FM Consulting na velmi vysoké úrovni.

Vzdělávání, jak jej neznáte

Tým FM Consulting s.r.o. je připraven poskytnout sofistikovaná řešení na míru v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.

Specializujeme se na inovativní formy vzdělávání za využití nejmodernějších metod, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

Reference

Od roku 2007 do roku 2011 se společnost FM Consulting, s.r.o. podílela na vzdělávacích projektech Magistrátu hlavního města Prahy a Centra sociálních služeb Praha, financovaných z prostředků EU. Tyto projekty byly zaměřené na vzdělávání pracovníků v sociálních službách a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání personálu v sociálních službách.

Od roku 2019 je FM Consulting partnerem projektu 4E, podpořeného programem Erasmus+, jehož hlavním cílem je zvýšení pracovních příležitostí a posílení pozice starších pracovníků na pracovním trhu. Více informací o tomto projektu naleznete zde.

V rámci programu Erasmus+ FM Consulting v minulých letech dále realizovalo projekt BELLE (Better and easier acces to lifelong learning in Europe). Více o projektu naleznete zde.

Dále také projekt App.t v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zaměřený na zaměstnanost mladých v oblasti podnikání. Více o projektu naleznete zde.