IO1: Teacher’s Book

V rámci projektu Erasmus+ 4E došlo k vytvoření tzv. Teachers Book určené pro školitele dospělých, která je významnou součástí prvního intelektuálního výstupu. Cílem obsahu Teachers Book je představit školitelům problém nezaměstnanosti osob 50+ napříč EU, jejich potřeby a metody, jak je naučit dovednostem potřebným k opětovnému vstupu na trh práce, a také představit příklady dobré praxe v této oblasti z partnerských zemí projektu.

Pro více informací navštivte webovou stránku projektu 4E

Soubor s výsledky ke stažení zde